Om oss


Riddartorpet, ett familjeägt fastighetsbolag

Ursprunget till Riddartorpet var att Björsells hade en butik för kontorsvaror vd Stora Torget. Sedan 1888 har Björsells funnits i Borås.

Huset som butiken låg i blev till salu och Björsells köpte då huset 1981. Fastigheten heter idag Kyrkogatsettan.

Många år senare blev även två andra hus till salu kring torget och då utökade Björsells sitt innehav med dessa. Idag Panfemman och Midashörnet.

1996 hade Björsells lager i vad som då kallades EG-terminalen. Denna fastighet kom på obestånd och för att säkra fortsatt drift övertog Björsells huset, som idag heter Vindan.

Parkeringssituationen för långtradare på Viared var 2008 djupt otillfredsställande vilket föranledde Vindan att köpa en bit mark i anslutning till Vindan, för att där bygga en parkering.

Denna parkering har Vindan drivit sedan dess till stort värde för långtradare från när och fjärran.

Under hösten 2021 kommer denna parkering att ersättas av en ny fastighet, Viareds Center, som kommer att serva Viareds företag, såväl som dess medarbetare. Beräknas stå klar 2023.

Riddartorpet kommer då att bestå av fem fastigheter, tre vid Stora Torget och två på Viared.

Namnet Riddartorpet har sin förklaring i att familjen Björsell alltsedan 1934 har en fastighet, bara några kilometer från Viared. Den heter Riddarebo.

Styrelse: Åke Björsell, Gustav Björsell, Margaretha Björsell och Christina Björsell.

Kontakt: Gustav Björsell tel/sms 0737-719698, gustav@bjorsells.com