Kontorslokaler, vård och butiker


Panfemman

Panfemman byggdes 1965 och i fastigheten ryms kontorslokaler, vård och butiker.

Panfemman finns på adresserna: Österlånggatan 40 och Stora Brogatan 28.