Bostäder och butiker


Kyrkogatsettan

1929 byggdes denna tegelfastighet vid Stora Torget i Borås. I Kyrkogatsettan finns bostäder och butikslokaler. Du hittar Kyrkogatsettan vid adresserna Lilla Kyrkogatan 21, Lilla Brogatan 25 och Stora Brogatan 26.