Panfemman AB

Panfemman byggdes 1965 och i fastigheten ryms kontorslokaler, vård och butiker. Panfemman finns på adresserna: Österlånggatan 40 och Stora Brogatan 28.

Läs mer

Kyrkogatsettan AB

1929 byggdes denna tegelfastighet vid Stora Torget i Borås. I Kyrkogatsettan finns bostäder och butikslokaler. Du hittar Kyrkogatsettan vid adresserna Lilla Kyrkogatan 21, Lilla Brogatan 25 och Stora Brogatan 26.

Läs mer

Midashörnet AB

Fastigheten byggdes 1964 och hette då Framtidens hus. I Midashörnet finns; bostäder, kontorslokaler, tandläkarpraktiker och butikslokaler. Fastigheten ligger vid adresserna: Torggatan 19 och Västerlånggatan 20-22.

Läs mer